மதிப்பு சராசரியில் பங்கு முதலீடு செய்யுங்கள்

மதிப்பு சராசரியில் பங்கு முதலீடு செய்யுங்கள்: “குறைவாக வாங்க வேண்டும், நிறைய விற்க வேண்டும்”, இது கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு தனிநபர் பங்கு முதலீட்டாளரின் குறிக்கோளாக இருக்கிறது.   மதிப்பு சராசரி என்றால் என்ன? ரூபாய்

Read more

உலகின் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் “வாரன் பபேட்டின்” 6 அறிவுரைகள்

உலகின் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் “வாரன் பபேட்டின்” 6 அறிவுரைகள்: 1. ஒரு சம்பாத்தியம் மட்டும் போதாது. இரண்டாவது வருமானம் வரும் வகையில் ஏதாவது ஏற்பாடு செய்து கொள். ( ஒன்று நஷ்டமானாலும், மற்றொன்று நம்மை

Read more
இந்த யுக்தி புரிந்தால் நிறைய விற்கலாம்

இந்த யுக்தி புரிந்தால் நீங்கள் தான் வெற்றியாளர்

இந்த யுக்தி புரிந்தால் நீங்கள் தான் வெற்றியாளர்: நமக்குத் தெரிந்த கம்பனிகளை விட நிறைய கம்பெனிகள் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் நமக்குத் தெரிந்த கம்பெனிகள் அவைகளில் மிகவும் சிலவே. இதற்கான முக்கிய காரணம் அந்தந்த நிறுவனங்களின்

Read more