ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பகுதி பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material

ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பகுதி பொது தமிழ் CCSE IV Exam Notes Study Material குரூப் 4 VAO தேர்வுக்கான குறிப்புக்கள் பதிவிறக்கம் செய்துக்கொள்ளும் வகையில்.

TNPSC Group - IV Previous year Original Question Paper
TNPSC Group IV Pothu Arivu & Pothu Tamil Exam Books
BOOKS for TNPSC Group IV(4) & VAO Exam
General English Book for TNPSC Group IV(4) & VAO Exam
TNPSC General English Study Material Book for Group 2, 2A, 4 & VAO Exams

CCSE IV (குரூப் 4 மற்றும் VAO) காலிப்பணியிடங்கள் அறிவிப்பு

ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பகுதி பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material

சிறந்த அறிஞர்கள் கூறும் பொன்மொழிகள்

TNPSC CCSE IV (Group 4 and VAO) Exam Books

ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பகுதி பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material Click Here to Download

ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பகுதி பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material Click Here to Download


பொது தமிழ்:


பொது தமிழ் முந்தைய ஆண்டு வினா விடைகள் மற்றும் தமிழ் சமச்சீர் புத்தக குறிப்புகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் செய்யுள் பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material

ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material


பொது அறிவு:


குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது அறிவு CCSE IV Exam Study Material 2016
VAO முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது அறிவு CCSE IV Exam Study Material 2016
குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது அறிவு CCSE IV Exam Study Material 2014
குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது அறிவு CCSE IV Exam Study Material 2012
VAO முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது அறிவு CCSE IV Exam Study Material 2014
குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது அறிவு CCSE IV Exam Study Material 2013

பொது ஆங்கிலம்:


குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது ஆங்கிலம் CCSE IV Exam Study Material 2012
குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது ஆங்கிலம் CCSE IV Exam Study Material 2013
VAO முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது ஆங்கிலம் CCSE IV Exam Study Material 2016
குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது ஆங்கிலம் CCSE IV Exam Study Material 2016
குரூப் 4 முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது ஆங்கிலம் CCSE IV Exam Study Material 2014
VAO முந்தைய ஆண்டு வினா விடை பொது ஆங்கிலம் CCSE IV Exam Study Material 2014

           

ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் செய்யுள் பொது தமிழ் CCSE IV Exam Study Material

Sponsor’s

Facebook Comments