நம்மை உயர்த்தும் விஷயங்கள்

நம்மை உயர்த்தும் விஷயங்கள் : நம்மை உயர்த்தும் விஷயங்கள் விபரம் எளிய முறையில்.

நம்மை உயர்த்தும் விஷயங்கள்

1. மூன்று விஷயங்கள் யாருக்காகவும் காத்திருப்பது இல்லை.

? நேரம்
? இறப்பு
? வாடிக்கையளர்கள்

2. மூன்று விஷயங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் விரோதியாக்கும்.

? நகை
? பணம்
? சொத்து

3. மூன்று விஷயங்கள் யாராலும் திருடமுடியாது.

? புத்தி
? கல்வி
? நற்பண்புகள்

பெங்களுருவில் 51% IoT தொடக்க மையங்கள்

4. மூன்று விஷயங்கள் ஞாபகம் வைத்திருப்பது அவசியம்.

? உண்மை
? கடமை
? இறப்பு

5. மூன்று விஷயங்கள் வெளிவந்து திரும்புவதில்லை.

? வில்லிலிருந்து அம்பு
? வாயிலிருந்து சொல்
? உடலிலிருந்து உயிர்

6. மூன்று பொருள்கள் வாழ்க்கையில் ஒருமுறைதான் கிடைக்கும்.

? தாய்
? தந்தை
? இளமை

7. இந்த மூன்று பேர்களுக்கும் மரியாதை கொடு.

? தாய்
? தந்தை
? குரு

ஒரு பெண் அவளுடைய வீட்டை விட்டு வெளியேறிய பொழுது

நம்மை உயர்த்தும் ஏழு விஷயங்கள் :

1) ஏழ்மையிலும் நேர்மை
2) கோபத்திலும் பொறுமை
3) தோல்வியிலும் விடாமுயற்சி
4) வறுமையிலும் உதவிசெய்யும் மனம்
5) துன்பத்திலும் துணிவு
6) செல்வத்திலும் எளிமை
7) பதவியிலும் பணிவு

வழிகாட்டும் ஏழு விஷயங்கள் :

1) சிந்தித்து பேசவேண்டும்
2) உண்மையே பேசவேண்டும்
3) அன்பாக பேசவேண்டும்
4) மெதுவாக பேசவேண்டும்
5) சமயம் அறிந்து பேசவேண்டும்
6) இனிமையாக பேசவேண்டும்
7) பேசாதிருக்க பழக வேண்டும்

நல்வாழ்வுக்கான ஏழு விஷயங்கள் :

1) மகிழ்ச்சியாக இருக்க பழகுங்கள்
2) பரிசுத்தமாக சிரிக்ககற்று கொள்ளுங்கள்
3) பிறருக்கு உதவுங்கள்
4) யாரையும் வெறுக்காதீர்கள்
5) சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்
6) தினமும் உற்சாகமாக வரவேற்கத்தயாராகுங்கள்
7) மகிழ்ச்சியாக இருக்க முயற்சி மேற்கொள்ளுங்கள்

கவனிக்க ஏழு விஷயங்கள் :

1) கவனி உன் வார்த்தைகளை
2) கவனி உன் செயல்களை
3) கவனி உன் எண்ணங்களை
4) கவனி உன் நடத்தையை
5) கவனி உன் இதயத்தை
6) கவனி உன் முதுகை
7) கவனி உன் வாழ்க்கையை

Facebook Comments